KIM JESTEŚMY

 • Jesteśmy młodą firmą nastawioną na spełnienie oczekiwań rynku w zakresie obsługi firm. Obecnie firmy poszukują nie tylko biura rachunkowego, które oblicza podatki i sporządza deklaracje ale oczekują czegoś więcej. Zatem wprowadzamy nowe standardy w obsłudze firm.

WIEDZA

 • Naszą wiedzę czerpiemy z posiadanego wykształcenia kierunkowego, które na bieżąco uzupełniamy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, korzystanie z pomocy ekspertów, kontakty z różnymi instytucjami oraz monitorując aktualnie zachodzące zmiany.

DOŚWIADCZENIE

 • Nasz zespół składa się z osób, które posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w swojej dziedzinie: księgowości, kadrach i płacach, audycie, prawie gospodarczym, telekomunikacji itp. Opieramy się więc na wypracowanych i sprawdzonych rozwiązaniach.

ZAUFANIE

 • W naszej pracy opieramy się o wysokie standardy etyczne i nasz zespół budujemy w oparciu o osoby do których sami mamy wzajemne zaufanie. Ponadto staramy się tworzyć bliskie relacje z klientem, tak aby mógł sam się przekonać o naszej uczciwości, kompetencjach i zaangażowaniu w pracę.

 • OFC Sp. z o.o. to o wiele więcej niż biuro rachunkowe. To obsługa finansowo – księgowa nowej generacji. Organizacja współpracy z klientem opiera się na maksymalnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych w celu uzyskania wysokiego komfortu pracy i ograniczeniu kosztów dla klienta. Nasze nowoczesne rozwiązanie opiera się na następujących założeniach:

• pełny 24 godzinny dostęp do informacji księgowej i finansowej

 • •brak kosztów związanych z zakupem oprogramowania FK dla klienta
 • • pełna elektroniczna wymiana informacji pomiędzy OFC a klientem, niosąca olbrzymie oszczędności cennego czasu
 • • konsultacje finansowe, księgowe i prawne on-line
 • • pełna bieżąca kontrola przychodów i kosztów w układzie ustalonym z klientem
 • • zaawansowane mechanizmy monitorowania i analizy danych finansowo księgowych wraz z kontrolingiem i automatyzacją procesów decyzyjnych
 • • wsparcie w zakresie zakupu i zapewnienia sprawności działania zastosowanych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych
 • • kontakt bezpośredni w siedzibie klienta według uzgodnień

Misja firmy

 

Misją firmy jest kompleksowe świadczenie usług finansowo-księgowych oraz wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwami . Realizacja misji opiera się o bezpośrednie docieranie do klientów i ścisły kontakt w procesie realizacji usług przy maksymalnym wykorzystaniu technik teleinformatycznych oraz poprzez współpracę ze specjalistami z innych dziedzin: prawa gospodarczego i cywilnego, prawa pracy, informatyki, telekomunikacji, doradcami podatkowymi itp.

7Historia

OFC Sp. z o.o. to firma, która powstała wskutek przekształcenia prowadzonej
działalności pod nazwą Kancelaria Finansowo - Księgowa Zbigniew Zgoła
w spółkę z o.o. Prezes Zarządu firmy OFC Sp. z o.o. - Zbigniew Zgoła – jest
absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach w specjalności
rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
w specjalności Master of Business Administration. Posiada uprawnienia biegłego
rewidenta. Doświadczenie w dziedzinie rachunkowości i finansów zdobył pracując
na stanowisku głównego księgowego, prowadząc na zlecenie księgi rachunkowe
oraz w firmach audytorskich. Początkowo prowadzona przez firmę działalność
dotyczyła głównie usług związanych z badaniem i przeglądami sprawozdań finansowych wykonywanych na zlecenie dużej firmy
audytorskiej. Ponadto jednostka prowadziła podatkowe książki przychodów i rozchodów oraz obsługę finansową spółki
w zakresie: utrzymywania kontaktów oraz negocjacji z bankami i instytucjami finansowymi, sporządzania planów oraz udziału
w kształtowaniu polityki finansowej, dokonywania oceny projektowanych przedsięwzięć gospodarczych, wykonywania analiz
i zestawień oraz reprezentowania spółki w zakresie określonym przez Zleceniodawcę. Z początkiem 2010 roku firma rozszerzyła
prowadzoną działalność i skupiła się na prowadzeniu w pełnym zakresie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego
i zintensyfikowała działania w kierunku zdobycia udziału w rynku tego typu usług. Poprzez wysoką jakość świadczonych usług,
jednostka kładzie nacisk na budowanie marki firmy. Kolejnym etapem rozwoju firmy było nawiązanie współpracy z fachowcami
z innych dziedzin: prawa, doradztwa podatkowego, informatyki i telekomunikacji, celem poszerzenia oferty i zapewnienia klientom
kompleksowości obsługi.